Pri poskytovaní našich služieb nám pomáhajú súbory cookie. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s našim používaním súborov cookie. Viac informácií.Rozumiem
logo Kevar

                   Bc. Rastislav Kevický

Doučovanie matematiky ZŠ, SŠ

Rozsah doučovania matematiky v Bratislave:

 • vylepšenie hodnotenia z matematiky
 • príprava na Monitor 9, písomné práce a prijímacie skúšky
 • príprava na maturitu
 • jednorázové vysvetlenie nepochopenej učebnej látky
návrat na menu

Podmienky pre doučovanie platné od 1.1.2017

Vzhľadom na doterajšie skúsenosti doučujem len tých klientov, ktorí sú ochotní akceptovať tieto podmienky:

 • doučovanie nie je nárokové, objednávka musí byť na aspoň 20 vyuč. hodín (10 stretnutí)
 • doučovanie je možné u klienta alebo u nás v Bratislave - po vzájomnej dohode
 • ani jedna zo strán nebude počas doučovania vykazovať známky infekčného ochorenia (kýchanie, kašeľ, smrkanie, zápal očných spojiviek a ďalšie..), ak bude vykazovať infekčné známky objednávateľ, doučovanie okamžite ukončím a budem požadovať celú úhradu za stretnutie tak, akoby sa celé uskutočnilo, naopak, ak budem infekciu vykazovať ako lektor, okamžite doučovanie ukončím bez požadovanej náhrady a nahradím ho v iný spoločne dohodnutý termín
 • každé stretnutie trvá 90 minút (dve vyučovacie hodiny) bez prestávky, cena =20.- €
 • doučujem len vekovú kategóriu 12-19 rokov (výnimočne mladších - len ak sa pripravujú na 8-ročné štúdium)
 • ani jedna zo strán nebude obťažovať druhú stranu nepríjemným zápachom vrátane zápachu prostredia, nadmerným hlukom, ani ďalšími rušivými prejavmi v mieste doučovania - útočné domáce zvieratá budú po dobu doučovania úplne oddelené mimo miestnosť doučovania
 • odhláška doučovania musí byť písomná (SMS, e-mail..)
 • odhláška doučovania zo strany objednávateľa je možná bez sankcie len viac ako 72 hodín pred dohodnutým termínom doučovania - pozri nižšie sankcie
 • dôvody pre odhlášku ma nezaujímajú a nebudú brané do úvahy
 • ak odhlási doučovanie lektor menej ako 72 hodín vopred, nahradí lektor najbližší termín doučovania zadarmo ako odškodné, avšak tento najbližší termín doučovania sa musí uskutočniť do jedného mesiaca, inak objednávateľ stráca nárok na termín doučovania zdarma
návrat na menu

Sankcie za odhlášky termínu doučovania

Odhlášky objednávateľa - pripomienka definície intervalu: ( okrem ; vrátane >

 • odhláška (72 hodín ; nekonečno) - bez sankcie
 • odhláška (24 hodín ; 72 hodín > - sankcia 10.- €
 • odhláška (2 hodiny ; 24 hodín > - sankcia 20.- €
 • odhláška (0 hodín ; 2 hodiny > - trvalé ukončenie doučovania

 • Sankcia je splatná pri najbližšom stretnutí pred začatím ďalšieho doučovania. Neuhradenie sankcie má za následok trvalé ukončenie doučovania. Odhláška musí byť vykonaná písomne - SMS alebo e-mail.

  Odhláška lektora - ak odhlási doučovanie lektor menej ako 72 hodín vopred, nahradí lektor najbližší termín doučovania zadarmo ako odškodné, avšak tento najbližší termín doučovania sa musí uskutočniť do jedného mesiaca, inak objednávateľ stráca nárok na termín doučovania zdarma

návrat na menu